سبد خرید

0 کالا - 0تومان
سبد خرید خالی می باشد!

 اصغر فرهادی

از اصغر فرهادی فیلمهای زیر در فروشگاه نیک موجود می باشد:

کارگردان:

جدایی نادر از سیمین (1389)

درباره الی ... (1387)

چهارشنبه سوری (1384)

شهر زیبا (1382)

رقص در غبار (1381)

نویسنده:

کنعان ( مانی حقیقی ، 1386)

دایره زنگی ( پریسا بخت آور ، 1386)